Yoga Junior

 Una activitat divertida i dinàmica per sembrar la llabor del ioga

 Ioga per a nens i nenes entre 7 i 13 anys


Classes regulars de
Ioga Iyengar Junior

UNA ACTIVITAT DIVERTIDA I DINAMICA PER SEMBRAR LA LLAVOR DEL IOGA.

Yoga Iyengar online

Para empoderarte, darte más seguridad y acompañarte en la implementación y regularidad de tu práctica.

Esquemas de práctica

Enfoques propuestos para alcanzar objetivos concretos cada día, semana y mes.

Classes dinàmiques

Cultvem la atenció i la

Clips para profundizar

A través de exclusivos clips hechos para nuestros practicantes online, podrás profundizar en el mundo del yoga.

Com són las classes de ioga junior?

Las classes de ioga junior estan pensades especialment per a introduir als nens i nenes d’entre 7 i 13 anys a la pràctica del ioga.

Mitjançant les seqüències dinàmiques d’asanas (postures) i els exercicis de relaxació, cultivem la connexió amb el cos, la disciplina fisica i alhora la concentració i la calma de la ment.

Classes setmanals

Classes d'1h 10min cada dijous a les 5 y son para todos los niveles. Incluyen una guía y demostración simultánea.

Clips 22'

Vídeos de 22' sobre la arquitectura de las asanas para todos los niveles. Detalles, consejos, trucos y ejercicios. Alineación, precisión y variantes con soportes.

Aprenentatje progresiu

El curs comensa a partir de la segona quinzena de setembre i acaba a la segona quinzena de juny. D'urant el transcurs del curs ......

2 Profesores guiant la activitat

Les classes compten amb la guia de Laia Pibernat i Monica Cornet com a referents de grup, aportant .......i - profesores Iyengar certificados.

Metode Iyengar

Es caracteritza pel treball profund de consciència corporal, la vesant terapèutica i la filosofia aplicada. Amb les criatures, es reforcen aspectes claus pel seu creixement i desenvolupa-ment físic, motriu i també social.

Valors

A través de les pràctiques, es transmet, de manera adaptada, els valors i la filosofia del ioga.
La no violència, la compació el dicerniment coperació vs copetició, superació dels limits personals, exploració vs dogma
La pràctica del ioga és una heina per cultivar la curiositat per l'auto